Kurullar


TÜRK ÜROLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
BAŞKAN
Hakan Kılıçarslan
II.BAŞKAN
Ateş Kadıoğlu
GENEL SEKRETER
Selahittin Çayan
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
Volkan Tuğcu
SAYMAN
M. Selçuk Sılay
ÜYELER
R. Cankon Germiyanoğlu
Abdurrahim İmamoğlu
Oğuz Ekmekçioğlu
İsa Özbey
Rahmi Onur
M. Sakıp Erturhan