Bilimsel Program

 

Bildiri özetleri yazılımı için tıklayınız


 • 13.00 - 15.10 ÜROONKOLOJİ OTURUMU
  13:00 - 14:00 Prostat Kanseri Oturumu - 1: Tanı, risk sınıfl aması ve evreleme
    Oturum Başkanı: Selami Albayrak, Anuar Amanov
  13:00 - 13:15 Hedefe yönelik prostat biyopsisinde yüksek çözünürlüklü ultrasonografi mi, MR füzyon mu? Murat Bozlu
  13:15 - 13:30 Aktif izlemde Multiparametrik Prostat MRI yeterli mi? Cihan Demirel
  13:30 - 13:45 Lokalize prostat kanseri tanı ve evrelemesinde PET-CT / PET-MRI'ın rolü Levent Kabasakal
  13:45 - 14:00 Kanser ve mikrobiota Sakıp Erturhan
   
  14.00 - 15.10 Prostat Kanseri Oturumu - 2
    Oturum Başkanları: Özdal Dillioğlugili, Akylbek Usupbayev
  14:00 - 14:10 Prostat kanserinin tanı ve evrelere göre tedavisinde öngörü modelleri Bülent Akduman
  14:10 - 14:20 Prostat kanserinde fokal tedaviler: Güncelleme Özdal Dillioğlugil
  14:20 - 14:30 Lokalize prostat kanserinde cerrahi teknikler: Objektif, karşılaştırmalı analiz Fatih Atuğ
  14:30 - 14:40 Prostat kanserinde radyoterapi: Hipofraksiyone mi standart radyoterapi mi? Uğur Selek
  14:40 - 14:50 Prostat kanserinde lenfadenektomi Oktay Akça
  14:50 - 15:00 Prostat kanserinde kurtarma cerrahileri Ömer Yılmaz
  15:00 - 15:10 Yüksek riskli lokalize/ Lokal ileri prostat kanserinde tedavi: RP+ Adjuvan RT mi, RT+ HT mi? Muzaffer Eroğlu
   
  15:10 - 18:10 EULIS OTURUMU
  15:10 - 15:40 Ürolitiazisin medikal tedavisi: Güncelleme
    Oturum Başkanları: Kemal Sarıca, Pietro Manuel Ferraro
  15:10 - 15:20 Kalsiyum oksalat taşlarının tedavisi Pietro Manuel Ferraro
  15:20 - 15.30 Kalsiyum dışı içeriğe sahip taşların tedavisi Selçuk Güven
  15:30 - 15:40 Diyet değişikliği ve taş hastalığı: Ne yenilikler var? Pietro Manuel Ferraro
   
  15:40 - 16:10 Böbrek taşlarında f-URS: Şu anda neredeyiz?
  15:40 - 15:50 Böbrek taşlarında f-URS: Taş boyutu ve hasta bazlı olarak teknik değerlendirmesi Marcos Cepeda Delgado
  15:50 - 16:00 Üriner taşların lazer ile kırılması - Lazer tipleri, ayarları ve teknikleri üzerine bir güncelleme Andras Hoznek
  16.00 - 16.10 Tekrar kullanılabilir veya tek kullanımlık - Hangisi ve neden? Gökhan Atış
   
  16.10 - 18.10 EULIS OTURUMU
  16.10 -18.10 Orta boyutlu taşların (1-2 cm) tedavisi: Hangi metod ve neden?
    Oturum Başkanları: Ahmet Yaser Müslümanoğlu
  16.10 - 16.20 Elbette mini-PNL, çünkü… Andras Hoznek
  16.20 - 16.30 Çok da invazif olmayın: En iyisi f-URS, çünkü… Zafer Tokatlı
  16.30 - 16.40 SWL’yi unutmayın ve bir şans verin, çünkü… Selçuk Güven
   
  16.40 - 16.55 PNL’de komplikasyonlar önlenebilir ama nasıl? Kemal Sarıca
  16.55 - 17.10 f-URS’de komplikasyonlar önlenebilir ama nasıl? Marcos Cepeda Delgado
  17.10 - 17.25 Tekrarlayan taş hastalığı olan hastaya nasıl yaklaşılmalı? Pietro Manuel Ferraro
  17.25 - 17.40 PCNL'de miniyatürizasyon: Başarı artarken komplikasyonlar azaldı mı? Kemal Sarıca
  17.40 - 17.55 Pediatrik olgularda minimal invaziv taş tedavisi: Uygulamalar da neler değişti? Yılmaz Aksoy
  17.55 - 18.10 Büyük ve kompleks böbrek taşlarının tedavisi: Minimal invaziv yaklaşım kavramları neleri değiştirdi? Marcos Cepeda Delgado
   
  18:10 - 18:20 ARA
   
  18.20 - 19.40 GENEL ÜROLOJİ OTURUMU / URETRAL REKONSTRUKSİYON OTURUMU
    Oturum Başkanları: Abdurrahim İmamoğlu, Gezim Galiqi
  18.20 - 18.35 Postprostatektomi mesane boynu darlıklarına yaklaşım Daniel Aldrich
  18.35 - 18.50 Uretra cerrahi anatomisi ve üretroplasti darlığında tanı Mazhar Ortaç
   
    Videolar eşliğinde uretro teknikleri
  18.50 - 19.00 Liken Skleroz nedenli üretral darlığı olan hastaların tedavisi Daniela Andrich
  19.00 - 19.10 Bulbar uretra darlıklarında dorsal ve ventral onlay uretraplasti Abdulmuttalip Şimşek
  19.10 - 19.20 Posterior uretroplasti Abdurrahim İmamoğlu
  19.20 - 19.40 Panel: Olgular eşliğinde üretroplasti darlığının Tedavisi  
    Moderatör: Fatih Yanaral  
    Panelistler: Hayri Murat Tunç, Ömer Bayrak, Abdulmuttalip Şimşek  
 • 13.00 - 16.00 ANDROLOJİ OTURUMU
  13:00 - 13:45 Panel: BPH/AÜSS, ejakülasyon bozukluğu medikal tedavisinde yeni yaklaşımlar
    Oturum Başkanları: İsa Özbey, Safar Gomidov
  13:00 - 13:15 Kişiye özel medikal tedavi: İlaç farklılıkları, kombinasyon tedavisi ve karşılaştırmalı çalışmalar Metin Öztürk
  13:15 - 13:30 Prematür ejakülasyonda güncel ve gelecekte tedavi alternatifleri Ramazan Aşçı
  13:30 - 13:45 Hipogonadizm tedavisi/ BPH ve prostat kanseri ilişkisi İsa Özbey
   
  13:45 - 14:30 Kılavuzlar eşliğinde Azospermik erkeğin güncel değerlendirme ve tedavisi
  13:45 - 14:10 Mikro-TESE uygulaması ve sperm bulmada prediktif faktörler Oğuz Ekmekçioğlu
  14:20 - 14:30 TESE-IVF/ICSI başarısız erkeğe yaklaşım Barış Altay
   
  14:30 - 15:00 ARA
   
  15:00 - 16:30 Androlojik cerrahide yenilikler: Video programı
    Oturum Başkanları: Selahittin Çayan, Erhan Ateş
  15:00 - 15:15 Penil fraktür Memduh Aydın
  15:15 - 15:30 Penil protez implantasyonu M. Faruk Usta
  15:30 - 15:45 Penil protez ve sfinkter implantasyonu Murat Çakan
  15:45 - 16:00 Konjenital penil kurvatür Zafer Kozacıoğlu
  16:00 - 16:15 Erektil disfonksiyonda minimal invaziv alternatif tedaviler (ESWT, PRP, gen tedavileri) Muammer Kendirci
  16:15 - 16:30 Rekurrent varikoselektomi Selahittin Çayan
   
  16:30 - 17:00 ARA
   
  17.00 - 18.00 PENİL PROTEZ İMPLANTASYONU KURSU
    Oturum Başkanı: Ateş Kadıoğlu
  17:00 - 17:15 Penil protez teknolojisinde yenilikler Memduh Aydın
  17:15 - 17:30 Adım adım penil protez implantasyonu Bilal Gümüş
  17:30 - 18:00 Penil protez implantasyonunda komplikasyonlarında nasıl davrandım? Ateş Kadıoğlu
  18:00 - 18:50 Üroloji Klinikleri için akreditasyonun önemi ve EBU sertifi kası
    Oturum Başkanı: İlker Seçkiner
  18:00 - 18:10 Türk Üroloji Derneği acreditasyon başvurusunda hangi yollar izlenmeli? Murat Dinçer
  18:10 - 18:30 European Board of urology sertifikası neden önemli? Üroloji Klinikleri için izlenecek yol nasıl olmalı? İlker Seçkiner
  18:30 - 18:50 Endoüroloji eğitiminde standardizasyonun nasıl sağlarız? Kemal Sarıca
 • 13:00 - 14:00 MAKALE NASIL YAZILIR?
    Oturum Başkanı: Murat Bozlu
  13:00 - 13:15 Makalede yazarlar, başlığın seçimi ve özetin yazımı Faruk Özgör
  13:15 - 13:30 Makalede giriş, gereç ve yöntem nasıl yazılır? Devrim Tuğlu
  13:30 - 13:45 Makalede bulguların yazılması ve tablo ve şekillerin kullanımı Berat Cem Özgür
  13:45 - 14:00 Tartışma bölümü nasıl yazılır? Murat Bozlu
   
  14.00 - 14.15 ARA
   
  14.15 - 16.00 VİDEOLAR İLE FONKSİYONEL ÜROLOJİ OTURUMU
    Oturum Başkanları: Rahmi Onur, Zufar Khakimkhodzhaev
  14.15 - 14.30 Video örneklerle ürodinamik incelemeler, artefaktlar ve yorumlar Kadir Önem
  14:30 - 14:40 Prostatektomi sonrası inkontinans hastalarında üretral atrofi tedavisinde dermal doku kullanımı Ajay Singla
  14:40 - 14:50 Sakral nöromodülasyon: Üriner retansiyonda güncel uygulamalar Rahmi Onur
  14:50 - 15:00 Male sling advance Stavros Charalompos
  15:00 - 15:10 Laparoskopik sakrokolpopekside yeni bir teknik Alkan Çubuk
  15:10 - 15:20 Kadın stres inkontinansta mesane boynu enjeksiyonları Ahmet Tahra
  15:20 - 15:30 Mesane içerisinde taşlamış meşin transvajinal çıkartılması Giray Sönmez
  15:30 - 15:40 Perinoskopik mesane boynu rekonstrüksiyonu Abdulmuttalip Şimşek
  15:40 - 15:50 Robotik sakrokolpopeksi Ömer Faruk Karataş
  15:50 - 16:00 İnterstisyel sistitli hastalarda mesane görünümleri ve ayırıcı tanıda akla gelecek tanılar Bülent Erol
  17.00 - 19.00 SÖZLÜ SUNUMLAR - 1
    Oturum Başkanı: İbrahim Çevik, Murat Bozlu
 • 13.00 - 13.30 ÜROLOJİ TARİHİ OTURUMU
    Oturum Başkanı: Ekrem Güner
  13.00 - 13.10 Üroloji müzesi tanıtımı Ekrem Güner
  13.10 - 13.25 Osmanlı kadı defterinde üroloji ve ürolojik uygulamalar Ekrem Güner
  13.25 - 13.45 Kaç kadın ürolog var ve ilk kadın ürolog tarihi Hatice Sıçramaz
   
  13.50 - 15.30 LAPAROSKOPİK NEFREKTOMİ KURSU
    Oturum Başkanı: Taylan Oksay, Ali Seydi Bozkurt
  13.50 - 14.10 Laparoskopik böbrek anatomisi (video) ve Transperitoneal assendan nefrektomi(Semi-Live) Hasan Bakırtaş
  14.10 - 14.30 Transperitoneal dessendan nefrektomi (Semi-Live) Yiğit Akın
  14.30 - 14.50 Retroperitoneal nefrektomi (Semi-Live) Taylan Oksay
  14.50 - 15.10 İntraoperatif komplikasyonlar (videolar eşliğinde) Hakan Akdere
  15.10 - 16.30 Pratik eğitim
   
  16:30 - 17:00 ARA
   
  17.15 - 19.00 VİDEO SUNUMLARI - 1
  Oturum Başkanı: Arslan Ardıçoğlu, Hasan Bakırtaş
 • 07.00 - 08.00 BAŞARILI BİLDİRİLER OTURUMU
    Oturum Başkanları: Ali İhsan Taşçı, Sedat Tellaloğlu
  08.00 - 08.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
    Faruk Özgör / Kongre Bilimsel Sekreteri
  Ateş Kadıoğlu / Türk Üroloji Akademisi Koordinatörü
  Hakan Kılıçarslan / Türk Üroloji Derneği Başkanı

  Onur, Bilim ve Hizmet Ödülleri
  Endüstriye Plaket Takdimi
   
  08.30 - 11.30 ESU COURSE
  08.30 - 08.35 European School of Urology: Ürolojik eğitim için özgün bir seçenek Marek Babjuk
  08.35 - 08.55 Yüksek riskli lokalize ve lokal ileri prostat kanseri için EAU kılavuzu önerileri Juan Gómez Rivas
  08.55 - 09.15 Prostat kanseri tanısı ve görüntülemesi: PSA taraması, MRI ve PSMA PET’in kullanımı Michiel Sedelaar
  09.15 - 09.35 Mesane kanseri tanısı: Görüntüleme, idrar sitolojisi/belirteçleri ve Tur-t Marek Babjuk
  09.35 - 09.55 İnteraktif vaka tartışması
  Moderatör: Fatih Atuğ
  Panelistler: Marek Babjuk, Juan Gomez Rivas, Michiel Sedelaar
   
  09.55 - 10.15 ARA
   
  10.15 - 10.30 Mesane kanseri EAU kılavuz önerileri Marek Babjuk
  10.30 - 10.50 Lokalize hastalıkta prostatektomi ve radyoterapideki gelişmeler Michiel Sedelaar
  10.50 - 11.10 Kas invazif mesane kanserinde lokal tedavi: Cerrahi vs Radyoterapi Marek Babjuk
  11.10 - 11.20 Prostat kanserinde yeni tedavi stratejileri: Daha erken daha iyi mi? Michiel Sedelaar
  11.20 - 11.30 Mesane kanserinde immunoterapinin evrimi Juan Gómez Rivas
  11.30 Kapanış
  11.30 - 12.10 Uydu Sempozyumu

  ED - Bir Soru & Bir Hayat
    Oturum Başkanı : Ateş Kadıoğlu
    Konuşmacılar: Aslı Öcal , Obengül Ejder
   
  12.10 - 13.10 ÖĞLE YEMEĞİ
   
  13.10 - 15.45 CUTTING EDGE SCIENCE OTURUMU - 1
    Oturum Başkanları: Ateş Kadıoğlu, Michiel Sedelaar, Bakhman Guliev
  13.10 - 13.30 Prostat kanserinde tanı: MR ve biyomarkerların biyopsi stratejisindeki rolü Michiel Sedelaar
  13.30 - 13.50 Radyoloji: Nükleer Tıp: Prostat kanserinde teranostik Cüneyt Türkmen
  13.50 - 14.10 Robotik: Robotik radikal prostatektomi, öneriler ve iyi fonksiyonel sonuçlar için önemli noktalar Fatih Atuğ
   
  14.10 - 14.50 Uydu Sempozyumu
    AAM Tedavisinde Denge  
    Oturum Başkanları: Ali İhsan Taşçı, Rahmi Onur  
    Konuşmacılar: Ajay Singla, Ömer Bayrak  
   
  14.50 - 15.30 CUTTING EDGE SCIENCE OTURUMU - 2
  14.50 - 15.10 Mesane kanseri Evanguelos Xylinas
  15.10 - 15.30 Androloji: Peyronie hastalığı için kök hücre tedavisi Fabio Castiglione
   
  15.30 - 16.10 Uydu Sempozyumu
    'Aslında Karışık Değil' Karışık Tip İdrar Kaçırmada Duloksetin
    Oturum Başkanı: Rahmi Onur
    Konuşmacılar: Rahmi Onur , Murat Dinçer
   
  16.10 - 17.10 CUTTING EDGE SCIENCE OTURUMU - 3
  16.10 - 16.30 Üro-teknoloji: Ürolojinin geleceği: Artırılmış gerçeklik Juan Gomez Rivas
  16.30 - 16.50 Endoüroloji: Taş tedavisinde yeni teknolojiler Gökhan Atış
  16.50 - 17.10 Pediatrik Üroloji: Çocuklarda robotik cerrahi: Yeni bir dünya! Selçuk Sılay
   
  17.10 - 18.00 ENDÜSTRİ GÖZÜYLE ÜROLOJİYE BAKIŞ
    Moderatör: Ateş Kadıoğlu
    Sağlık harcamaları içinde ilacın payı
    İsmail Yormaz / Recordati Grup Başkan Yardımcısı ve Güney Doğu Bölgesi Direktörü
    İlaç sektöründe yenilikçi kanal kullanımı
    Deniz Ukal / Lilly İlaç Pazarlama Direktörü
    İlaç tanıtım yönetmeliğinin getirdikleri
    Oğuz Mülazımoğlu / Abdi İbrahim İlaç RX2 Genel Müdürü
 • 14.30 - 18.30 DENEY HAYVANLARI KURSU
    Kurs Başkanı: Mutlu Küçük, Ercan Yeni
    Ürolojide sık kullanılan deney hayvan modelleri
  14.30 - 14.50 Deney hayvanları hakkında genel bilgiler Mutlu Küçük
  14.50 - 15.10 En çok kullanılan hayvan modelleri ve özellikleri Öznur İnan
   
  15.10 - 15.50 ÜROONKOLOJİDE SIK KULLANILAN DENEY HAYVANLARI MODELLERİ
  15.10 - 15:20 Prostat Kanseri Muzaffer Eroğlu
  15.20 - 15.30 Mesane Kanseri Öner Odabaş
  15.30 - 15.40 Böbrek Kanseri Ali Beytur
  15.40 - 15.50 Testis Kanseri Orhan Koca
   
  15.50 - 16.30 ÇOCUK ÜROLOJİSİNDE SIK KULLANILAN DENEY HAYVANLARI MODELLERİ
  15.50 - 16.00 Üreteral obstrüksiyon Halil Çiftçi
  16.00 - 16.10 Hipospadias Koray Ağras
  16.10 - 16.20 İnmemiş testis Ömer Yılmaz
  16.20 - 16.30 Testis torsiyonu Tevfik Aktöz
  16.30 - 16.45 ARA
   
  16.45 - 17.25 ANDROLOJİDE SIK KULLANILAN DENEY HAYVANLARI MODELLERİ
  16.45 - 17.00 Varikosel Erdal Yılmaz
  17.00 - 17.15 Kavernozal sinir yaralanması ve Kavernozal sinir uyarılması-erektil fonksiyon Erdal Doruk
  17.15 - 17.25 Peyronie hastalığı Ahmet Gökce
   
  16.45 - 17.25 KADIN ÜROLOJİSİ ve İŞLEVSEL ÜROLOJİDE SIK KULLANILAN DENEY HAYVANLARI MODELLERİ
  17.25 - 17.40 Aşırı aktif mesane N. Cem Sönmez
  17.40 - 17.55 Nörojenik AUS Disfonksiyonu Sinan Levent Kireççi
  17.55 - 18.05 Stres üriner inkontinans Alper Ötünçtemur
   
  18.05 - 18.45 ENDOÜROLOJİDE SIK KULLANILAN DENEY HAYVANLARI MODELLERİ
  18.05 - 18.15 Böbrek taşı oluşumu Ural Oğuz
  18.15 - 18.25 ESWL Ahmet Öztürk
  18.25 - 18.35 URS ve PCNL Mustafa Kıraç
  18.35 - 18.45 BPH - Mesane Çıkım obstrüksiyonu Emin Özbek
   
  18.45 - 19.30 ASİSTANLAR YARIŞIYOR
  Oturum Başkanı: İrfan Orhan
  Jüri Üyeleri: M. Faruk Usta, Asıf Yıldırım, Murat Dinçer, Gökhan Atış
 • 12.10 - 13.10 TÜRK ÜROLOJİ AKADEMİSİ TOPLANTISI (Kapalı Oturum, Yemekli)
 • 14:00 - 18:00 AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ - TUD ORTAK OTURUMU
    Oturum Başkanları: Fikret Erdemir , Burak Hoşcan
  14:00 - 14:20 BPH ve Akut Üriner Retansiyon Mustafa Faruk Usta
  14:20 - 14:40 Prostat Kanseri Tarama, Tanı Fikret Erdemir
  14:40 - 15:00 Prostatitler ve Prostatik Abse Fikret Erdemir
  15:00 - 15:30 Üriner sistem taş hastalıkları ve renal kolik Burak Hoşcan
   
  15.30 - 15.50 ARA
   
  15:50 - 16:10 Erişkinlerde idrar yolu enfeksiyonları Cankon Germiyanoğlu
  16:10 - 16:40 Çocuklarda ve gebelerde idrar yolu enfeksiyonları Cankon Germiyanoğlu
   
  16:40 - 17:00 ARA
   
  17:00 - 17:20 İdrar inkontinansı şikayeti olan hastalara yaklaşım Rahmi Onur
  17:20 - 17:40 Kadında ve erkekte cinsel fonksiyon bozuklukları Ateş Kadıoğlu
  17:40 - 18:00 Sorular  
 • 09.00 - 15.45 ÜROLOJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ - 9. ULUSAL ÜROLOJİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
  09.00 - 09.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI
  09.00 - 09.10 UHD Onursal Başkanı Nevin Kanan
  09.10 - 09.20 UHD Başkanı Ayfer Özbaş
  09.20 - 09.30 TUD Başkanı Hakan Kılıçarslan
   
  09.30 - 10.15 KONFERANS 1
    Oturum Başkanları: Nevin Kanan, Meryem Yavuz van Giersbergen
  09.30 - 10.00 Kateter ile ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarında bakım paketleri Susanne Vahr Lauridsen
  10.00 - 10.15 Tartışma
   
  10.15 - 10.30 ARA
   
  10.30 - 12.00 Panel 1: Mesane Kanserinde Tedavi ve Bakım
    Oturum Başkanları: Ayfer Özbaş, İkbal Çavdar
  10.30 - 10.50 Mesane kanseri ve komplikasyonları Tufan Süelözgen
  10.50 - 11.10 Mesane kanseri ameliyat öncesi ve sonrası bakım Mihriban Kısaarslan
  11.10 - 11.30 Mesane kanserinde immünoterapi ve hemşirelik bakımı Ayla Yavuz Karamanoğlu
  11.30 - 11.50 Stoma ile yaşam Fatma Vural
  11.50 - 12.00 Tartışma
   
  12.00 - 12.45 KONFERANS 2
    Oturum Başkanları: Emine İyigün, Ümran Dal
  12.00 - 12.30 Üroloji hastasının bakımında etik Rengin Acaroğlu
  12.30 - 12.45 Tartışma  
   
  12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
   
  13.30 - 14.15 KONFERANS 3
    Oturum Başkanları: Nevin Kanan, Meryem Yavuz van Giersbergen
  13.30 - 14.00 Mesane kanseri sonrası rehabilitasyon Susanne Vahr Lauridsen
  14.00 - 14.15 Tartışma  
   
  14.15 - 15.25 Panel 2: Robotik ve Laparoskopik Cerrahide Bakımın Sürdürülmesi
    Oturum Başkanları: Ayfer Özbaş, Ümmü Yıldız Fındık
  14.15 - 14.35 EORNA ve dünyadaki ameliyathane hemşirelerinin gündeminde ne var? Meryem Yavuz van Giersbergen
  14.35 - 14.55 Robotik cerrahinin ürolojiye girişi ve hemşirelik bakımına yansımaları Merve Yurtseven
  14.55 - 15.15 Laporoskopik cerrahinin ürolojiye girişi ve hemşirelik bakımına yansımaları Vildan Gökçe
  15.15 - 15.25 Tartışma  
   
  15.25 - 15.45 ARA
   
  15.45 - 16.45 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU - 1
    Oturum Başkanları: Seher Ünver, Ezgi Seyhan Ak  
   
  16.45 - 17.30 ARA
   
  17.30 - 18.30 "ÖZEL ÜROLOGLAR KOMİTESİ" OTURUMU
    Oturum Başkanı: Abdullah Açıkgöz
  17.30 - 17.50 Özel üroloji pratiğindeki hekimlerin özlük hakları nasıl korunabilir? Abdullah Açıkgöz
  17.50 - 18.10 Özel üroloji pratiğindeki hekimlerin akademik gelişimini sürdürebilmesi için yapılabilecekler Murat Çeltik
  18.10 - 18.30 Özel üroloji pratiğinde meydana gelen komplikasyonlarla ve adli süreçlerle başa çıkma yolları Tekin Ahmet Serel
 • 08.00 - 09.15 ANDROLOJİ OTURUMU
  08.45 - 09.15 Panel: Erkek cinsel sağlığında kişiye özel tedavi
    Oturum Başkanları: Bülent Semerci, Levent Işıkay
  08.45 - 09.00 Peyronie hastalığı medikal tedavisinde güncelleme Mustafa Kadıhasanoğlu
  09.00 - 09.15 Priapizm tedavisinde güncelleme İrfan Orhan
  08.00 - 08.45 Panel: Androlojide zor olgular: Tanı ve tedavide yenilikler
    Oturum Başkanı: Ateş Kadıoğlu
    Panelistler: İsa Özbey, Abdullah Armağan, Melih Çulha
   
  09:15 - 10:00 Uydu Sempozyumu
    Proxeed Plus ve Emselex benzerlerinden neden farklı?
    Oturum Başkanı: Ateş Kadıoğlu
    Konuşmacılar: Ashraf Virmani, Murat Dinçer
   
  10.00 - 16.15 TÜD-ICS ORTAK TOPLANTISI / ICS-TAU ORTAK TOPLANTISI
    Oturum Başkanları: Rizwan Hamid, Rahmi Onur
  10.00 - 10.20 Nörojenik mesane için güncel tedavi yaklaşımları Rizwan Hamid
  10.20 - 11.05 Panel: Vaka bazlı tartışmalar: Suprasakral SCI, infrasakral SCI, MS, Parkinson, transvers myelit ve kauda equina vakaları
    Moderatör: Rizwan Hamid
    Panelistler: Rahmi Onur, Charalampos Konstanidis, Cenk Gürbüz
   
  11:05 - 11:45 Uydu Sempozyumu
    AAM Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
    Moderatör: M. İhsan Karaman
  11:05-11:20 Aşırı aktif mesane sendromunda güncel tedaviler: Propiverin ve Transdermal Oksibutinin Cenk Gürbüz
  11:20-11:35 Nörojen mesane hastalığında antimuskarinik tedavi Ömer Bayrak
  11:35-11:45 Olgu sunumları M. İhsan Karaman
   
  11:45 - 12:05 TARTIŞMA: Nöro-üroloji hastalarında ürodinami gerekli mi?
    EVET Murat Dinçer
    HER ZAMAN DEĞİL Ahmet Karakeçi
  12:05 -12:25 Nöroüroloji hastalarının güncel tedavisinde ICS standardizasyonu Charalampos Konstanidis
   
  12.25 - 13.10 Uydu Sempozyumu
    Kaliteli Yaşlılık  
    Oturum Başkanı: Rahmi Onur  
    Konuşmacılar: Gülistan Bahat Öztürk, Aslı Demirtaş Tatlıdede  
   
  13.10 - 14.10 ÖĞLE YEMEĞİ
   
    Oturum Başkanları: Charalampos Konstanidis, Osman Köse
  14.10 - 14.30 Geleceteki seçenekler: Nöro-ürolojideki yenilikler Rizwan Hamid
  14.30 - 14.50 Nörojenik alt üriner sistem disfonksiyonu olan hastaların tedavisi: Ürodinami çalışması örnekleri ile vaka tartışması Rizwan Hamid, Charalampos Konstanidis, Kadir Önem
  14.50 - 15.30 Uydu Sempozyumu
    Aklınıza Takılan Kalbine Takılmasın! BPH Tedavisinde Güvenli Yaklaşım
    Moderatör: Ateş Kadıoğlu
  Konuşmacılar Önder Yaman, Ali Elitok
   
  15.30 - 17.00 İNKONTİNANS OTURUMU
    Oturum Başkanı: Ajay Singla
  15.30 - 15.45 SOA Dersi: Erkek inkontinansında konservatif yaklaşım Stavros Charalompos
  15.45 - 16.00 SOA dersi: Erkek sling cerrahilerinde güncel konseptler Ajay Singla
  16.00 - 16.30 Panel: AUS’de oluşabilecek sorunların giderilmesi, vaka tartışmaları eşliğinde
    Moderatör: Ajay Singla
    Rekürren inkontinansı olan erkekler - Cihazın bozulması  
    Üretral erozyon ile başvuran tandem cuff cerrahi hikayesi olan erkek hasta  
    İnkontinansı gittikçe artan ve sistemden sıvı kaybı görülen hasta  
    Panelistler:: Stavros Charalampous, Murat Dinçer, Ömer Bayrak  
  16.30 - 16.45 SUI cerrahisinde 3D printed modeller üzerinde anatomik referans noktaları Emre Huri
   
  16.45 - 17.00 ARA
   
  17.00 - 18.30 ÜROONKOLOJİDE MULTİDİSİPLİNER ÇÖZÜMLER
    Oturum Başkanları: Orhan Koca, Mustafa Hiros
   
  17.00 - 17.30 Oligometastatik Pca’da hasta yönetim
    Ürolog bakış açısı ile.. Sakıp Erturhan
    Radyasyon onkolojisi bakış açısı ile Mine Genç Özay
   
  17.30 - 18.00 Evre 2a non seminamatoz germ hücreli testis tümörlerinde RPLND ya da kemoterapi mi?
    Ürolog bakış açısı ile Orhan Koca
    Medikal onkolog bakış açısı ile Mert Başaran
     
  18.00 - 18.15 Antikoagulan kullanan hastalarda perioperatif yönetim Meltem Savran Karadeniz
   
  18.15 - 18.30 Ürolojide yoğun bakım süreci Mehmet Tuğru
 • 08.00 - 10.00 ENDOÜROLOJİ OTURUMU / LAPAROSKOPİK-ROBOTİK ÜROLOJİ OTURUMU
    Oturum Başkanı: Eyüp Gümüş, Burak Turna
  08.00 - 08.20 Laparoskopik parsiyel nefrektomide yeni trendler Mutlu Ateş
  08.20 - 08.40 Robotik parsiyel nefrektomi: Yüksek başarı için ipuçları ve püf noktaları Murat Binbay
  08.40 - 09.00 Laparoskopik parsiyel adrenalektomi: Güncel endikasyonlar ve uygulamalar Turhan Çaşkurlu
  09.00 - 09.20 Robotik perineal radikal prostatektomi Volkan Tuğcu
  09.20 - 09.40 Robotik radikal sistektomi ve intrakorporeal diversiyon: Uygulanabilir bir teknik midir? Ali Fuat Atmaca
   
  09.40 - 10.00 ARA
   
  10.00 - 12.30 TRANSPLANTASYON OTURUMU
    Oturum Başkanı: Erdem Akbay, Cüneyt Özden
  10.00 - 10.15 Kidney Donor Profil İndex (KDPI) Güncel Kullanım ve Marjinal donörlerin değerlendirilmesi Bülent Oktay
  10.15 - 10.30 Transplantasyon İmmunolojisi ABC’si ve ötesi Süheyla Apaydın
  10.30 - 10.45 Böbrek naklinde intraoperatif komplikasyonlar ve zor olguların yönetimi? Bekir Voyvoda
  10.45 - 11.00 Taş anamnezi olan potansiyel verici adaylarının değerlendirilmesi- Kılavuzlardaki kargaşa Serkan Akıncı
   
  11.00 - 11.15 ARA
   
    Oturum Başkanı: Volkan Tuğcu, Erkan Ölçücüoğlu
  11.15 - 11.30 Açık cerrahi renal transplantasyonunda güvenilir ve etkin bir yöntemdir Murat Şamlı
  11.30 - 11.45 Laparoskopik Donör nefrektomi hala burada; Püf noktaları ve zorluklar Selçuk Şahin
  11.45 - 12.00 Robotların böbrek naklinde gelecekteki yeri Volkan Tuğcu
  12.00 - 12.15 Böbrek nakli sonrasında ideal takip nasıl olmalıdır? Erdal Doruk
  12.15 - 12.30 Tartışma  
   
  13.30 - 14.30 ADLİ TIP OTURUMU
    Oturum Başkanı: Ali İhsan Taşçı
    Panelistler: Osman Özdemir, Ubeyd Sungur
  14.30 - 16.30 VİDEO SUNUMLARI - 2
    Oturum Başkanı: Soner Güney, Alper Ötünçtemur
   
  17.00 - 19.00 SÖZLÜ SUNUMLAR - 2
    Oturum Başkanı: Emin Özbek, Hakkı Perk
 • 08.00 - 09.00 ÇOCUK ÜROLOJİSİ OTURUMU
    İnmemiş Testis 2019
    Oturum Başkanı: M. İhsan Karaman, Asilbek Gaybullaev
  08.00 - 08.12 İnmemiş testis etyoloji, embriyoloji, patofizyoloji Yaşar Issı
  08.12 - 08.24 İnmemiş testiste hormonal manipülasyonlar Murat Uçar
  08.24 - 08.36 Palpabl inmemiş testise yaklaşım Haluk Şen
  08.36 - 08.48 Non-palpabl inmemiş testise yaklaşım Deniz Demirci
  08.48 - 09.00 İnmemiş testisde uzun dönemde fertilite ve paternite Ahmet Gökçe
   
  09.00 - 10.00 HİPOSPADİAS KURSU
    Oturum Başkanı: Cankon Germiyanoğlu
  09.00 - 09.15 Distal hipospadias standart cerrahisi (adım adım teknik) Cankon Germiyanoğlu
  09.15 - 09.30 Distal hipospadias komplikasyonlarıyla başa çıkma Kaya Horasanlı
  09.30 - 09.45 Proksimal hipospadias tek aşamalı tedavis Selçuk Yücel
  09.45- 10.00 Proksimal hipospadias çift aşamalı tedavis Tarkan Soygür
   
  10.00 - 12.00 MR/TRUS FÜZYON BİYOPSİ KURSU
    Kurs Sorumluları: Barış Bakır, Akif Erbin
  10.00 - 10.45 Ürologlar için mpMRG değerlendirme - interaktif olgu sunumları (Radyoloji-Patoloji Konfirmasyonu ile) Barış Bakır
  10.45 - 11.00 mpMRG - Tanıda Klinik Pratikteki Yeri Asıf Yıldırım
  11.00 - 11.15 Hedefe Yönelik Biyopsi - Klinik Pratikteki Yeri Akif Erbin
  11.15 - 11.30 MR/TRUS Füzyon Biyopsi Cihazları - Genel bilgiler Barış Bakır
  11.30 -12.00 MR/TRUS Füzyon Biyopsi cihazları ile Work-Shop (Fantom Üzerinde) Akif Erbin
   
  12.00 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
   
  13.30 - 15.30 ÜROONKOLOJİ OTURUMU
    Renal kanserler (Lokalize hastalık)
    Oturum Başkanı: Bülent Semerci, Sudeif İmamverdiyev
  13.30 - 13.45 Herediter böbrek kanserlerinde klinik yaklaşım Asıf Yıldırım
  13.45 - 14.00 Bosniak 3 böbrek kistlerine yaklaşım Yılmaz Arslan
  14.00 - 14.15 Parsiyel nefrektomi sonrası artmış hipertansiyon: Kanıt yeterli mi? Mehmet Ezer
  14.15 - 14.30 MR/TRUS Füzyon Biyopsi cihazları ile Work-Shop (Fantom Üzerinde) Uğur Boylu
  14.30 - 15.30 Renal kanserler (Lokal ileri evre-Metastatik hastalık)
    Oturum Başkanı: Cavit Ceylan
  14.30 - 14.50 Lokal ileri evre hastalıkta neoadjuvan - adjuvan tedavi Kadir Türkölmez
  14.50 - 15.10 Metastatik hastalıkta sitoredüktif nefrektomi: Ürolog yorumu Sedat Soyupek
  15.10 - 15.30 Metastatik hastalıkta ne zaman sitoredüktif nefrektomi: Medikal onkolog yorumu Mert Başaran
   
  15.30 - 16.15 ADRENAL HASTALIKLARA YAKLAŞIM KURSU
    Oturum Başkanları: Halil Başar, Taner Yusuf
  15.30 - 15.45 Adrenal kitlelerin endokrinolojik değerlendirmesi ve preoperatif hazırlık Hande Bektaş Özkaya
  15.45 - 16.00 Laparoskopik transpertoneal adrenalektomi teknikleri İsmet Yavaşcaoğlu
  16.00 - 16.15 Adrenalektomi sırasından ve sonrasında meydana gelen komplikasyonlar ve yönetimi Murat Arslan
   
  16.15 - 16.30 AKILCI İLAÇ OTURUMU
  16.15 - 16.30 Akılcı İlaç Kullanımı Eyüp Gümüş
   
  17.00 - 19.00 SÖZLÜ SUNUMLAR - 3
    Oturum Başkanı: Sinan Levent Kireççi, Kadir Önem
 • 08.00 - 10.00 SİSTEKTOMİ KURSU
    Oturum Başkanı: Asıf Yıldırım, Faruk Özgör
  08.00 - 08.20 Sistektomi hazırlığı Erkan Hirik
  08.20 - 08.40 Açık Radikal Sistektomide cerrahi ipuçları Kadir Türkölmez
  08.40 - 09.00 İleal Konduitte nelere dikkat ediyorum Alper Ötünçtemur
  09.00 - 09.15 Postoperatif hasta bakımı M. Fatih Akbulut
  09.15 - 09.30 Komplikasyonların yönetimi Selçuk Şahin
  09.30 - 09.45 Tartışma  
   
  10.00 - 12.00 PNL KURSU
    Oturum Başkanı: Oğuz Acar, Hasan Anıl Atalay
  10.00 - 10.15 Akses teknikleri Levent Tuncay
  10.15 - 10.30 Adım adım teknik Tansu Değirmenci
  10.30 - 10.45 PCNL’de komplikasyonlar ve korunma Yusuf Özlülerden
  10.45 - 11.00 Supin PCNL fark yarattı mı? Arda Atar
  11.00 - 12.00 Pratik Eğitim  
  13.10 - 14.10 ÖĞLE YEMEĞİ
   
  13.30 - 15.30 BPH CERRAHİ TEDAVİ KURSU
    Oturum Başkanı: Önder Yaman, Atilla Semerciöz
  13.30 - 13.50 Monoplolar ve bipolar tedaviler hala altın standart mı? Önder Yaman
  13.50 - 14.10 Açık prostatektomi büyük prostatlar için hala bir tedavi seçeneğimi Ali Atan
  14.10 - 14.30 Holmium lazer ile prostatektomi Lütfi Tunç
  14.30 - 14.50 KTP lazer ile prostatektomi Murat Arslan
  14.50 - 15.10 Laparoskopik adenomektomi İsmet Yavaşcaoğlu
  15.10 - 15.20 Tartışma  
   
  15.20 - 15.30 ARA
   
  15.30 - 16.30 STATE OF THE ART OTURUMU / ÇOCUK ÜROLOJİSİ OTURUMU
    Oturum Başkanı: Selçuk Sılay, Bolotbek Rysbaev
  15.30 - 15.45 Posterior üretral valvin uzun dönem sonuçları Pedro Lopez Pereira
  15.45 - 16.00 Antenatal hidronefroza modern yaklaşım Tarkan Soygür
  16.00 - 16.15 Nöropatik mesanelerde profi laktik tedavinin olumlu yönde katkısı var mı? Pedro Lopez Pereira
  16.15 - 16.30 Vezikoüreteral refl üye modern yaklaşım Selcuk Sılay
  16:30 - 16:45 Başarısız hipospadias onarımının uzun dönem komplikasyonlarının cerrahi tedavisi Safar Gamidov
   
  16.45 - 17.45 ÖZEL OTURUM: OPERATİF KOMPLİKASYONLAR
    Oturum Başkanları: Cankon Germiyanoğlu, Faruk Küçükdurmaz
  16.45 - 17.00 Hipospadias Kaya Horasanlı
  17.00 - 17.15 Laparoscopy / endourology Deniz Demirci
  17.15 - 17.30 Ekstrofi -epispadias Cankon Germiyanoğlu
  17.30 - 17.45 Vezikoüreteralreflü cerrahisi Selçuk Yücel
   
  17.45 - 19.30 RIRC KURSU
    Oturum Başkanları: Necdet Aras, Fatih Oğuz
  17.45 - 17.55 Ekipman-donanım Murat Arslan
  17.55 - 18.05 Adım adım teknik Altuğ Tuncel
  18.05 - 18.15 Ureteral giriş kılıfı rutin kullanalım mı? Şenol Adanur
  18.15 - 18.25 Zorlu olgularda RİRC Selahattin Bedir
  18.25 - 18.35 RİRC’de komplikasyonlar ve korunma Halil Bozkurt
  18.35 - 18.45 Pratik Eğitim Sinan Celen
 • 09.00 - 17.25 9. ULUSAL ÜROLOJİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ OTURUMU
  09.00 - 10.15 Panel 3: Prostat Kanserinde Tedavi ve Bakım
    Oturum Başkanları: Hatice Ayhan, Meral Üregen
  09.00 - 09.20 Prostat kanserinde güncel tedavi yaklaşımları Murat Şahan
  09.20 - 09.40 Prostat kanserinde sistemik tedavi ve hemşirelik bakımı Yasemin Altınbaş
  09.40 - 10.00 Prostat kanseri sonrası hasta eğitimi ve izlemi Elif Yurtseven
  10.00 - 10.15 Tartışma  
  10.15 - 11.00 KONFERANS 4
    Oturum Başkanları: Rengin Acaroğlu, Yasemin Kutlu
  10.15 - 10.45 Hasta katılımının bakıma etkisi  
  10.45 - 11.00 Tartışma Ümran Dal
   
  11.00 - 11.15 ARA
   
  11.15 - 12.30 Panel 4: Olgularla Üriner Sistem Cerrahisinde Bakım
    Oturum Başkanları: Ümmü Yıldız Fındık, Ayla Yavuz Karamanoğlu
  11.15 - 11.35 Böbrek taşı olan hasta Ömer Taşçı
  11.35 - 11.55 Prostat kanserli hasta Birgül Nurülke
  11.55 - 12.15 Böbrek kanserli hasta Tuba Amirgan
  12.15 - 12.30 Tartışma  
   
  12.30 - 13.30 ÖĞLE YEMEĞİ
   
  13.30 - 14.15 KONFERANS 5
    Oturum Başkanları: Rengin Acaroğlu, Fatma Vural
  13.30 - 14.00 Kanıta dayalı bir uygulama: holistik e-bakım uygulaması  
  14.00 - 14.15 Tartışma Elif Gezginci
  14.15 - 15.50 Panel 5: Üriner İnkontinasta Güncel Bakım Yaklaşımları
    Oturum Başkanları: Ayfer Özbaş, Ergül Aslan
  14.15 - 14.35 Erkeklerde idrar kaçırma Ümmü Yıldız Fındık
  14.35 - 14.55 Kadınlarda idrar kaçırma Ergül Aslan
  14.55 - 15.15 Çocuklarda idrar kaçırma Hatice Ayhan
  15.15 - 15.35 İdrar kaçıran hastada psikososyal yaklaşımlar Yasemin Kutlu
  15.35 - 15.50 Tartışma  
   
  15.50 - 16.10 ARA
   
  16.10 - 17.25 Panel 6: Üriner İnkontinasta Güncel Bakım Yaklaşımları
    Oturum Başkanları: Ümran Dal, İkbal Çavdar
  16.10 - 16.30 Üroloji hemşireliğinde kanıta dayalı uygulamaları anlamak Emine İyigün
  16.30 - 16.50 Üroloji hastasında normoterminin sürdürülmesi: güncel rehberler Seher Ünver
  16.50 - 17.10 Temiz aralıklı kateterizasyon uygulaması ve hasta eğitiminde: güncel rehberler Yeliz Çulha
  17.10 - 17.25 Tartışma  
 • 08.00 - 10.00 ÜROONKOLOJİ OTURUMU
  08.00 - 09.00 Mesane kanseri Oturumu ( Kasa invaze olmayan hastalık)
    Oturum Başkanları: Bülent Akduman, Özkan Polat
  08.00 - 08.15 Varyant histolojilerin ve T1 alt tiplerin klinik önemi Ercüment Ulusoy
  08.15 - 08.30 BCG refrakter hastalıkta güncel yaklaşım Marek Babjuk
  08.30 - 08.45 Minimal invazif ve açık radikal sistektominin karşılaştırılması Fatih Altunrende
  08.45 - 09.00 Kasa invaze olmayan hastalıkta ne zaman radikal sistektomi yapalım? Eyüp Veli Küçük
  09.00 - 10.00 Mesane kanseri Oturumu (Kas invazif hastalık)
    Oturum Başkanı: Kadir Türkölmez, Faruk Yağcı
  09.00 - 09.20 Mesane kanserinde neoadjuvant kemoterapi yanıtı öngörülebilir mi? Levent Özdal
  09.20 - 09.40 Kas invazif hastalıkta radikal sistektomi alternatifi olabilecek radyoterapi dışı alternatifler Marek Babjuk
  09.40 - 10:00 Ürogenital kanserlerde immune onkolojik tedavinin son durumu Fatih Köse
   
  10:00 - 11:30 ÇOCUK ÜROLOJİSİ OTURUMU / ALTINI ISLATAN ÇOCUK OTURUMU
    Oturum Başkanı: Doğan Ünal
  10.00 - 10.10 Primer enürezis nokturna tanı ve tedavisi M. İhsan Karaman
  10.10 - 10.20 İşeme disfonksiyonunda tanı ve güncel tedavi yöntemleri Yılmaz Aksoy
  10.20 - 10.30 İşeme disfonksiyonunda biofeedback uygulamaları Yusuf Kibar
  10:30 - 10:40 İşeme disfonksiyonunda mutidisipliner yaklaşım tedavi yanıtını arttırır mı? Ali Anarat
  10.40 - 11.30 Panel: Olgular eşliğinde altını ıslatan çocuğa yaklaşım
    Moderatör: Yılmaz Aksoy
  16.10 - 16.30 Panelistler: Yusuf Kibar, İsmail Yağmur, Ali Anarat
   
  11:30 - 12:30 İNKONTİNAN OLGULAR ÜZERİNDEN TARTIŞMA
    Oturum Başkanı: M. Kemal Atilla
    1. Olgu: 64 yaşında erkek hasta, Post-prostatektomi inkontinans hastası (2ped/gün kaçıran hasta)
    Hakem: Kadir Önem
    Mesane boynu dolgu Ersagun Karagüzel
    Male Sling Senad Kalkan
    Ayarlanabilir askı Ahmet Tahra
    AÜS Abdullah Demirtaş
   
    2. Olgu: 66 yaşında gr 3 sistosel, gr I uterin prolapsus, sıkışma tipi idrar kaçırması olan hasta
    Hakem: Funda Güngör Uğurlucan
    Meş kullanarak ön onarım! Osman Köse
    Histerektomi ve sakrokolpopeksi Alkan Çubuk
    Sistosel tamiri yeterli! Burhan Coşkun
    Ön onarım ve midüretral sling gerekli! Bülent Erol
 • 08.00 - 10.45 GENEL ÜROLOJİ OTURUMU
    Oturum Başkanları: Güray Okyar, Xhevdet Cuni
  08.00 - 09.00 Genitoüriner Sistem Travmalarına Yaklaşımda Pratik Noktalar
  08.00 - 08.15 Böbrek travmalarına yaklaşım M. Fatih Akbulut
  08.15 - 08.30 Mesane travmalarına yaklaşım Osman Raif Karabacak
  08.30 - 08.45 Uretra travmalarına yaklaşım Rahim Horuz
  08.45 - 09.00 Genital travmalara yaklaşım Ömer Faruk Bozkurt
   
  09.00 - 10.30 Ürogenital Sistem İnfeksiyonları Oturumu
    Oturum Başkanları: Fikret Erdemir, Kemal Bolayır
  09.00 - 09.20 Ürolojik girişimlerde antibiyotik profilaksisinin yeri Fatih Yanaral
  09.20 - 09.35 Uretrit tedavisi: Hala ampirik antibiyoterapi mi? Hasan Rıza Aydın
  09.35 - 09.55 Ürosepsisin yönetiminde 2019'da nerdeyiz? Murat Dursun
  09.55 - 10.10 Kronik prostatit tedavisinde yeni ufuklar Fikret Erdemir
  10.10 - 10.30 Cinsel yolla bulaşan genital lezyonların tedavisinde ürolog bakış açısı Necip Pirinççi
   
  10.30 - 10.45 ARA
   
  10.45 - 11.45 HPV OTURUMU
    Oturum Başkanları: Sadık Görür, Ünsal Öztekin
  10.45 - 11.05 Ürologlar HPV hakkında neler biliyor? Üroloji pratiğinde HPV'nin yeri Mesut Cilli
  11.05 - 11.25 HPV tedavisinde ne zaman, hangi cerrahi teknik? Murat Çeltik
  11.25 - 11.45 Medikal tedavi HPV de ne kadar etkili? Sadık Görür
 • 08.00 -09.30 ENDOÜROLOJİ OTURUMU / ÜRİNER SİSTEM TAŞ HASTALIĞI OTURUMU
    Oturum Başkanı: Ahmet Yaser Müslümanoğlu
  08.00 - 08.45 Üriner sistem taş hastalığının tedavisinde kabus oturumu (olgular eşliğinde komplikasyon ve yaklaşım)  
    Moderatör: Ahmet Yaser Müslümanoğlu
    Panelistler: İlker Seçkiner, Berkan Reşorlu, Bilal Eryıldırım, Şenol Tonyalı, Emrah Yürük, Bhaskar Somani
  08.45 - 09.00 PCNL'de son gelişmeler (mini, ultra-mini, süpermini) Ali Ünsal
  09.00 - 09.15 RİRC' de son gelişmeler Hakan Kılıçarslan
  09.15 - 09.30 SWL’deki başarımızı nasıl artırabiliriz? Bhaskar Somani
   
  09.30 - 10.30 LAPAROSKOPİK - ROBOTİK ÜROLOJİ OTURUMU
    Moderatör: Eyüp Veli Küçük
    Panelistler: Turhan Çaşkurlu, Serkan Altinova, Fatih Altunrende, Selçuk Sılay
  09.30 - 10.30 Laparoskopik/robotic üriner sistem cerrahilerinde kabus oturumu (olgular eşliğinde komplikasyon ve yaklaşım)
  10.30 - 12.30 SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU - 4
    Oturum Başkanları: Fazlı Polat, Özer Güzel
 • 08.00 - 10.00 SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU - 5
    Oturum Başkanı: İzzet Koçak, Asıf Yıldırım
   
  10.00 - 10.15 ARA
   
  10.15 - 12.15 SÖZLÜ SUNUMLAR OTURUMU - 6
    Oturum Başkanı: Turgut Yapanoğlu, Faruk Özgör